Orang yang Terbata-bata Membaca Al-Quran dan Najis Mughallazoh, Mukhaffafah & Mutawassithoh